ไปที่เนื้อหา


 • ขั้นตอนที่ 1 บัญชีใช้งานของคุณ  
 • ขั้นตอนที่ 2 ยืนยัน  

เข้าร่วมบอร์ดของเรา

ต้องการประหยัดเวลา?
 • * ข้อมูลที่จำเป็น


 • ระหว่าง 3 และ 26 ตัวอักษร • ระหว่าง 3 และ 32 ตัวอักษร


 • สนับสนุนรายจ่ายของ Olderman Lover เพื่อเข้าถึงส่วนของ VIP เป็นเวลา 90 วัน
  Donate for Olderman Lover gain VIP access to any area for 90days


  สนับสนุนรายจ่ายของ Olderman Lover เพื่อเข้าถึงส่วนของ VIP เป็นเวลา 6 เดือน
  Donate for Olderman Lover gain VIP access to any area for 6 Months


  สนับสนุนรายจ่ายของ Olderman Lover เพื่อเข้าถึงส่วนของ VIP เป็นเวลา 12 เดือน
  Donate for Olderman Lover gain VIP access to any area for 12 Months


  สนับสนุนรายจ่ายของ Olderman Lover เพื่อเข้าถึงส่วนของ VIP เป็นเวลา ตลอดอายุการใช้งาน
  Donate for Olderman Lover gain VIP access to any area Life-Time


 • โสด (Single) มีคู่ (Partnered) ความสัมพันธ์แบบเปิด (Open Relationship) หาสนุก (Looking for fun) ไม่บอก (Rather not say)
  สถาณะปัจจุบันของคุณ(Your current relationship status)?

 • บอกจังหวัด
 • เป็นรับ(Bottom) เป็นรุก (Top) ได้ทั้งรับและรุก (Versatile) ภายนอกเท่านั้น (Oral) ไม่บอก (Rather not say)
  คุณชอบรับ หรือ รุก หรือ แค่ภายนอก? (Top, Bottom or Oral only)

 • คุณชอบคนในช่วงอายุใดมากที่สุด(Which age range you would prefer?)
 • เอเชีย (Gay Asian Male) ฝรั่ง (Gay White Male) เอเชีย และ ฝรั่ง(Both GWM and GAM) ไม่บอก (Rather not say)
  คุณชอบคนเอเชีย หรือ ฝรั่ง(Interested in meeting)?

 • เบอร์โทรศัพท์ (ถ้าอยากแจกนะครับ) (Optional: Telephone Number)


 • Privacy Policy